O mnie

dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

Jestem specjalistą chorób oczu z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w praktyce lekarskiej. Zajmuję się chirurgią okulistyczną, specjalizując się w operacjach zeza i zaćmy. W chirurgii zeza u dorosłych stosuje metodę szwów regulowanych.


W Poradni Okulistycznej Dobry Wzrok, której jestem założycielem, wprowadzam procedury, które mają zapewnić kompleksową opiekę okulistyczną nad pacjentem z cukrzycą. Wśród lekarzy pierwszego kontaktu i diabetologów propaguję najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki w tej dziedzinie.


Specjalizuję się też w obrazowej diagnostyce okulistycznej,szczególnie w angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT). Wykonuje iniekcje doszklistkowe przy leczeniu AMD, cukrzycy i zakrzepów naczyń.


Jestem autorem wielu publikacji dotyczących leczenia chorób oczu, ich wykaz można znaleźć tutaj.


Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1994. Pięć lat później zostałem stypendystą Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w szpitalu Moorfields w Londynie na Oddziale Strabologicznym. Specjalizację II stopnia w okulistyce uzyskałem w 2001 roku. W tym samym roku obroniłem też pracę doktorską „Niedowidzenie bez zeza w badaniach klinicznych”. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 1995 roku w Katedrze i Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku.


Od 2002 do 2006 roku byłem Zastępcą Ordynatora w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, a od 2007 roku do teraz jestem Ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.


Od dnia 01.10.2014 r. objąłem stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Równolegle z pracą kliniczną założyłem w 1998 roku własną praktykę lekarską, którą rozwinąłem w ciągu kilkunastu lat w prężnie działającą Poradnię Okulistyczną Dobry Wzrok, z siedzibą główną w Gdańsku i dwoma filiami: w Pucku i Kielnie.

Moja praca

Zabiegi okulistyczne:

 • Leczenie operacyjne zaćmy.
 • Leczenie operacyjne jaskry.
 • Leczenie operacyjne zeza, w tym z techniką szwów regulowanych.
 • Plastyczne zabiegi okulistyczne – operacje powiekowe, brow lift.
 • Iniekcje doszklistkowe w leczeniu AMD, retinopatii cukrzycowej, zakrzepów, schorzeń zapalnych.
 • Laseroterapia siatkówki, w tym laseroterapia mikropulsowa, laseroterapia przeciwjaskrowa, kapsulotomia YAG.

Diagnostyka okulistyczna:

 • Angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa.
 • Autofluorescencja.
 • Spektralna tomografia optyczna – SOCT.
 • Podstawowa diagnostyka okulistyczna.
 • Kompleksowa diagnostyka i monitorowanie przebiegu takich schorzeń jak AMD, retinopatia cukrzycowa, zakrzepy naczyń siatkówki, guzy, schorzenia dziedziczne, jaskra, zaćma.

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Wykładowca i organizator warsztatów dla okulistów:

 • Dobry Wzrok – warsztaty – edycja 2018, temat: multimodalna diagnostyka schorzeń siatkówki: OCT, angioOCT, angiografia fluoresceinowa, angiografia indocyjaninowa, autofluorescencja.
 • Gdyńskie Jesienne Spotkania Okulistyczne (5 edycji).
 • Dobry Wzrok – warsztaty – edycja 2017, temat: „Diesease Awareness Programs” – zagadnienie AMD.
 • Dobry Wzrok – warsztaty – edycja 2016, temat: retinopatia cukrzycowa.
 • Dobry Wzrok – warsztaty – edycja 2015, temat: okulistyka ambulatoryjna w pigułce.
 • Wykładowca:
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa wrzesień 2018 w Bydgoszczy– „OCT w okulistyce” – wykład dotyczący uszkodzeń siatkówki oraz chorób plamki żółtej.
 • Pomorskie Dni Retinologiczne – laseroterapia siatkówki w okulistyce.
 • Szkolenie dla pielęgniarek (12 maja 2018 r.).
 • Spotkanie naukowe „Multimodal imaging w okulistyce” – Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (11 maja 2018 r.).
 • Spotkanie naukowe „Multimodal imaging w okulistyce” – Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (13 kwietnia 2018 r.).
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa kwiecień 2018 w Bydgoszczy – „Okulistyka w praktyce” – wykład dotyczący leczenia zeza u dorosłych (07 kwietnia 2018 r.).
 • Wykład w ramach Bayer DME Academy: diagnostyka cukrzycowego obrzęku plamki (23 czerwca 2017 r.).
 • Wykładowca na uczelni Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Audycje w Radio Plus na temat chorób oczu – jaskra, zaćma oraz o chorobie plamki żółtej