Działalność naukowa i edukacyjna

Poniżej przedstawiam listę mojej działalności naukowej i edukacyjnej z lat 1995–2020. Chciałbym zwrócić uwagę na zorganizowane i prowadzone przez mnie warsztaty, przede wszystkim dotyczące tematyki laseroterapii, w tym laseroterapii mikropulsowej oraz multimodalnej diagnostyki w okulistyce. Są to moje autorskie projekty, które w momencie ich wprowadzenia na krajowe forum okulistyczne stanowiły pierwsze obszerne omówienia tych zakresów tematycznych. Chciałbym podkreślić, że wszystkie kursy i warsztaty zorganizowane w ramach mojej poradni Dobry Wzrok zostały przygotowane i zaplanowane przez mnie samodzielnie.
1. Wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych
1. 2020. Śląski Meeting Siatkówkowy 21.11.2020. Switch w wAMD – nowe możliwości.


2. 2020, webinar: Jedyne co jest pewne, to zmiany.


Wykład: Czy warto zmieniać preparat w toku terapii anty-VEGF?


3. 2020, webinar: Multimodal imaging w okulistyce – przypadki


Prowadzenie całości.


4. 2020: Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Siatkówkowego EURETINA. Sympozjum: SubLiminal laser therapy: where, when and how?


Wykład: Transfoveal treatment of central serous chorioretinopathy.


5. 2020: Case Reports in Ophthalmology 2020 – międzynarodowa konferencja online.


Prezentacja 2 przypadków.


6. 2020, webinar: Czy warto zmieniać preparat w toku terapii anty-VEGF (organizator Novartis); 2 edycje.


7. 2020, webinar: Korelacja pomiędzy parametrami anatomicznymi siatkówki a utrzymanie długoterminowej poprawy ostrości wzroku w leczeniu AMD (organizator Novartis).


8. 2019, Paryż: LIGHT 5, International Laser Society Meeting.


Prezentacja: The effects of treatment of acute and chronic central serous chorioretinopathy by subthreshold miscropulse laser.


9. 2019, Wrocław: IX Międzynarodowa Konferencja Okulistyka – Kontrowersje 2019 Wrocław.


Prezentacje:


• Czy laseroterapia jest nadal opcją terapeutyczną w leczeniu schorzeń siatkówki (vs. iniekcje)? Is laser therapy still a treatment of choice for retinal diseases (VS injections)? MODERATOR: dr n. med. Leopold Glasner, Gdańsk ADWERSARZE/ADVERSARIES: TAK/YES: prof. Victor Chong, Londyn (Wielka Brytania) NIE/NO: dr n. med. Maciej Gawęcki, Gdańsk


• Czy do wyposażenia gabinetu okulistycznego bardziej przydatny jest aparat do angiografii fluoresceinowej niż aparat do angio-OCT? Is fluorescein angiography more useful than OCTA? MODERATOR: prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka, Katowice ADWERSARZE/ADVERSARIES: TAK/YES: dr n. med. Maciej Gawęcki, Gdańsk NIE/NO: dr n. med. Adam Wylęgała, Katowice


10. 2019: X Śląski Meeting Siatkówkowy.


Prezentacje:


• Czy warto zmieniać preparaty doszklistkowe w toku terapii anty-VEGF? Is it worth to switch intravitreal medication in the course of antiVEGF treatment?


• Przezdołkowa laseroterapia mikropulsowa centralnej surowiczej chorioretinopatii o czasie trwania do 6 miesięcy. Transfoveal micropulse laser treatment of central serous chorioretinopathy within six months from disease onset. (dr n. med. Maciej Gawęcki, dr Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska, dr n. med Anna Jurska-Jaśko, dr Małgorzata Kneba,prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski).


11. 2019, Bydgoszcz: Piąta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Okulistyka w Praktyce”, Ośrodek Oculomedica.


Prezentacja: Leczenie proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej – panfotokoagulacja laserowa czy iniekcje doszklistkowe?


12. 2019, Łódź: III Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowe Okulistyka Nowe Horyzonty.


Prezentacja: Laseroterapia mikropulsowa w schorzeniach siatkówki – aktualne wskazania / Micropulse laser treatment in retinal diseases: Current indications.


13. 2019, Poznań: Międzynarodowa Konferencja Przypadki Kliniczne w Okulistyce.


Prezentacja 2 przypadków.


14. 2018: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce.


Prezentacje:


• Funkcjonalne i morfologiczne uszkodzenie siatkówki w przewlekłej postaci centralnej surowiczej chorioretinopatii.


• Wybrane przypadki schorzeń okulistycznych – sesja z udziałem słuchaczy.


15. 2018, Bydgoszcz: Czwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Okulistyka w Praktyce”, Ośrodek Oculomedica.


Prezentacja: Leczenie zeza u dorosłych.


16. 2018: Pomorskie Dni Retinologiczne.


Prezentacja: Aktualne wytyczne diagnostyki i leczenia DME – EURETINA 2017.


17. 2018: IX Śląski Meeting Siatkówkowy.


Prezentacje:


• Ostry CSCR – czy warto czekać na spontaniczną remisję? Acute CSCR – is it worth waiting for spontaneous remission? (dr n. med. Maciej Gawęcki, dr Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska, dr n. med. Anna Jurska-Jaśko, dr Małgorzata Kneba; Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w Gdańsku)


• Formularz STARS – użyteczne narzędzieoceny czynników ryzyka rozwoju AMD STARS questionnaire – a useful tool for assessment of AMD risk factors.


18. 2017: VIII Śląski Meeting Siatkówkowy.


Prezentacja: Zmiana (switch) leku w terapii schorzeń plamki – aktualny stan wiedzy. Switch of anti-VEGF medication in the treatment of macular diseases – current knowledge.


19. 2017, Szczecin: Międzynarodowa Konferencja Nowe Trendy w Okulistyce Praktycznej.


Prezentacja: Leczenie przewlekłej centralnej surowiczej chorioretinopatii za pomocą laseroterapii mikropulsowej – aktualny stan wiedzy.


20. 2017, Warszawa: Konferencja firmy Bayer.


Prezentacja: Nowoczesne metody diagnostyki cukrzycowego obrzęku plamki.


21. 2016: VI Śląski Meeting Siatkówkowy.


Prezentacja: Leczenie przewlekłejsurowiczej chorioretinopatii za pomocą lasera mikropulsowego – doświadczenia własne (Maciej Gawęcki, Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska, Anna Jurska-Jaśko).


22. 2016, Wrocław: IX Międzynarodowa Konferencja Okulistyka – Kontrowersje.


Prezentacja: Czy terapia inwazyjna jest obecnie lepszą opcją w leczeniu przewlekłego CSR (centralna surowicza retinopatia) niż terapia farmakologiczna? TAK – dr n.med. Maciej Gawęcki; NIE – prof. dr hab. Anna Machalińska.


23. 2016: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce.


Prezentacja: OCT w diagnostyce centralnej surowiczej retinopatii.


24. 2016, Poznań: Polsko-islandzka konferencja: Powikłania oczne cukrzycy – diagnostyka i leczenie.


Prezentacja: Opieka nad specyficznym pacjentem cukrzycowym – dzieci i młodzież, kobiety w ciąży.


25. 2015, Warszawa: XI Sympozjum Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.


Prezentacja: Leczenie AMD i DME – doświadczenia własne.


26. 2015, Warszawa: I Konferencja Diabetologia Interdyscyplinarnie.


Prezentacja: Okulista diabetologom – aspekty praktyczne leczenia retinopatii cukrzycowej.


27. 2013: IV Spotkanie po EASD. Konferencja Czasopisma „Diabetologia Kliniczna”.


Prezentacja: Postęp w leczeniu retinopatii cukrzycowej.


28. 2010, Ciechocinek: Ogólnopolska Konferencja Okulistyka – terapie łączone.


Prezentacja: Rola suplementacji diety w zapobieganiu AMD.


29. 2009, Gdańsk: XXIX Sympozjon Retinologiczny – Gdańsk, 16–18 IV 2009. Prezentacja: Typ zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) a obecność odłączenia tylnego ciała szklistego.


30. 2004, Gdańsk: XLI Ogólnopolski Zjazd PTO Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej.


Członek komitetu organizacyjnego.


Prezentacje:


• Fiksacja u pacjentów z niedowidzeniem i różnowzrocznością bez zeza (Maciej Gawęcki, Danuta Fabiszewska-Górny, Krystyna Raczyńska (2), Jarosława Krajka-Lauer, Ewa Zdybel).


• Poziom karnityny w soczewce ludzkiej a stopień zaawansowania zaćmy (Maciej Gawęcki, Krystyna Raczyńska (2), Magdalena Homziuk (2)).


• Typ zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) a obecność odłączenia tylnego ciała szklistego (PVD) (Maciej Gawęcki, Janusz Adamski, Mariusz Doroszkiewicz, Jacek Rydzewski, Krystyna Raczyńska).


31. 2003, Wrocław: Zjazd Okulistyki Wojskowej.


Prezentacja: Anizometropia a widzenia stereoskopowe (Maciej Gawęcki, Janusz Adamski).


32. 2002, Sydney (Australia): XXIXth International Congress of Ophthalmology. Abstracts: the World meeting of ophthalmologists


Prezentacje plakatowe:


• Anisometropic amblyopia (M. Gawęcki, Danuta Fabiszewska-Górny, K. Raczyńska, P. Lipowski).


• Optical changes in transmittance of different type of IOLs immersed in silicone oil (K. Raczyńska, M. Gawęcki, P. Lipowski).


• Immunological aspects of the pseudoexfoliation syndrome (P. Lipowski, J. Myśliwska, K. Zorena, M. Sildatke-Bauer, K. Raczyńska, M. Gawęcki).


33. 2001, Czarne: Sympozjum Sekcji Informatyki Medycznej.


Prezentacja: Angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa w diagnostyce zapaleń naczyniówki (dr n. med. Maciej Gawęcki, lek. med. Adam Trapkowski, lek. med. Cezary Ciechanowski, prof. dr hab. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz).


34. 2000: IV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.


Prezentacje:


• Przydatność angiografii fluoresceinowej w diagnostyce choroidopatii.


• Obraz błony neowaskularyzacyjnej podsiatkówkowej w przebiegu AMD we wczesnej fazie angiografii fluoresceinowej.


• Różne postacie centralnego surowiczego zapalenia siatkówki w angiografii fluoresceinowej oraz indocyjaninowej.


35. 1999, Sztokholm: XII Kongres Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego.


Prezentacjaplakatowe:


• Depth of anisometropic amblyopia and refraction error / Wielkość anizometropii a wada refrakcji (główny autor)


• Ophtalmological symptoms in lupus erythematosus / Objawy okulistyczne w toczniu różowatym (współautor).


• Bilateral macular ectopia in a child with normal visual acuity / Obustronna ectopia plamki u dziecka z normalna ostrością wzroku (współautor).


36. 1999, Białystok: Zjazd Okulistyki Dziecięcej.


Prezentacja: Etiologia i leczenie zapaleń błony naczyniowej u dzieci (współautor).


37. 1998, Kraków: XXXIX Zjazd Okulistów Polskich.


Prezentacje:


• Evaluation of Retinal Function in Retinal Vascular Disease (prof. B Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, W. Furche, M. Gawęcki).


• Metal foreign body of the iris removed after 60 years, simultanously with extraction of senile cataract.


38. 1997, Rzeszów: XVI Konferencja Naukowa Sekcji Strabologicznej PTO.


Prezentacja: Niedowidzenie bez zeza w badaniach klinicznych (Danuta Fabiszewska-Górny, Maciej Gawęcki).


39. 1997: Sympozjum Sekcji PTO Zapobiegania Ślepocie.


Prezentacja: Metaliczne ciało obce tęczówki oka prawego usunięte po 60 latach równocześnie z zaćmą starczą (współautor).


40. 1997, Kościelisko: Konferencja Transplantologiczna.


Prezentacja: Doświadczenia własne z przeszczepem rogówki w materiale Kliniki Chorób Oczu AMG (współautor).


41. 1997, Poznań: Sympozjum Retinologiczne.


Prezentacja: Toxocaroza jako przyczyna zapaleń błony naczyniowej (współautor).


2. Wystąpienia na lokalnych konferencjach i spotkaniach naukowych
1. 2020, Chojnice: Aktualne zasady leczenia centralnej surowiczej chorioretinopatii.


2. 2019, Gdańsk: Konferencja pisma „Ophthalmology Journal”: Retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk plamki – diagnostyka obrazowa i współczesne metody leczenia.


3. 2019, Chojnice: Spotkanie okulistyczne (firma OFTA).


Prezentacja: Leczenie i diagnostyka nużycy.


4. 2019, Gdańsk: Konferencja pielęgniarstwa okulistycznego – Powikłania oczne w cukrzycy.


5. 2018, Gdańsk: Konferencja pielęgniarstwa okulistycznego – Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia DME.


6. 2018, Warszawa: Konferencja Centrum Okulistycznego Optimum.


Prezentacja: Laseroterapia mikropulsowa w chorobach siatkówki.


7. 2018, Chojnice: Suplementacja diety w AMD.


8. 2018, Gdynia: VI Gdyńskie Spotkania Okulistyczne 2018 -– współorganizacja Poradnia Dobry Wzrok / Laguna Medical.


Prezentacja: AngioOCT w codziennej praktyce klinicznej.


9. 2017, Gdynia: V Gdyńskie Spotkania Okulistyczne – współorganizacja Poradnia Dobry Wzrok / Laguna Medical.


Prezentacje:


• Switch – zmiana leku z grupy anty-VEGF w leczeniu schorzeń siatkówki.


• Nowoczesne metody diagnostyki cukrzycowego obrzęku plamki.


10. 2017, Chojnice: Optymalizacja leczenia JPOK oraz laseroterapia mikropulsowa.


11. 2017, Chojnice: Wykład dla Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach oraz Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.


Konferencja: Opieka w nowym systemie realizacji świadczeń zdrowotnych. Tytuł: Leczenie schorzeń siatkówki za pomocą iniekcji doszklistkowych.


12. 2016, Gdańsk: Spotkanie Oddziału PTO w Gdańsku. Fotokoagulacja laserowa siatkówki – w jakim punkciejesteśmy?


13. 2016, Gdańsk: lokalne spotkanie naukowo-szkoleniowe z firmą Alcon.


Prezentacje:


• Dlaczego współcześnie wykonujemy angiografię fluoresceinową?


• Centralna surowicza chorioretinopatia – aktualny stan wiedzy.


14. 2016, Gdynia: IV Gdyńskie Spotkania Okulistyczne – współorganizacja Poradnia Dobry Wzrok / Laguna Medical.


Prezentacja: Laseroterapia i terapie łączone w leczeniu retinopatii cukrzycowej – aktualny stan wiedzy.


15. 2016, Chojnice: Lokalne spotkanie – Multimodalna diagnostyka w okulistyce.


16. 2016, Chojnice: Lokalne spotkanie okulistyczne firma Santen.


Prezentacje:


• Timing operacji zaćmy w innych schorzeniach okulistycznych.


• Typ AMD a obecność PVD.


17. 2015, Gdańsk: Lokalna konferencja diabetologiczna – Współczesne metody leczenia DME – aspekty praktyczne.


18. 2015, Gdańsk: Wykład dla diabetologów i internistów: Leczenie retinopatii cukrzycowej.


19. 2015, Poznań: Konferencja Oddziału Poznańskiego PTO – Współczesne metody leczenia DME – aspekty praktyczne.


20. 2015, Gdynia: III Gdyńskie Jesienne Spotkania Okulistyczne 2015 – współorganizacja Poradnia Dobry Wzrok / Laguna Medical.


Prezentacje:


• Schorzenia okulistyczne w ciąży.


• Zastosowanie heparynyw okulistyce.


21. 2015 – spotkanie okulistów ze Słupska i okolic: Optymalizacja leczenia jaskry, laser mikropulsowy w okulistyce.


22. 2015, Sopot: Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku


Wykład: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem oraz cukrzycowy obrzęk plamki. Poradnik dla pacjenta.


23. 2014, Gdańsk: Lokalna konferencja (firma Alcon).


Prezentacja: Leczenie zeza u dorosłych.


24. 2013,Gdynia: I Gdyńskie Jesienne Spotkania Okulistyczne 2013.


Prezentacja: Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań diagnostycznych w okulistyce.


25. 2013, Gdańsk: Lokalna konferencja diabetologiczna (Novartis): Postęp w leczeniu retinopatii cukrzycowej.


26. 2012, Chojnice: Lokalne spotkanie dla okulistów: Leczenie i diagnostyka choroby zezowej.


27. 2012, Gdańsk: wykład dla okulistów (organizator Novartis): Współczesne leczenie powikłań ocznych cukrzycy.


28. 2012, Gdańsk:Spotkanie oddziału pomorskiego PTO w Gdańsku 2012: Laseroterapia zabezpieczająca w otworach siatkówki.


29. 2011, Gdańsk: Spotkanie Oddziału PTO w Gdańsku: Nowe spojrzenie na leczenie cukrzycowego obrzęku plamki DME.


30. 2010, Gdańsk: Spotkanie Oddziału PTO w Gdańsku: AMD – aspekty praktyczne diagnostyki i terapii.


31. 2010, Gdańsk: Spotkanie PTO w Gdańsku.


Prezentacja: Kartenoidy i koantyoksyodanty w badaniu degeneracji plamki związanej z wiekiem.


32. 2009, Gdańsk:Spotkanie Oddziału PTO w Gdańsku: Rola kwasów omega-3 w leczeniu i profilaktyce AMD i innych schorzeń okulistycznych.


33. 2008, Gdańsk: Lokalne spotkanie PTO w Gdańsku.


Prezentacja: AMD – epidemia XXI wieku. Analiza składników preparatów farmaceutycznych stosowanych w profilaktyce AMD.


34. 2005: Spotkanie warmińsko-mazurskiego PTO 2005.


Prezentacja: Kostniak naczyniówki – trudności diagnostyczne.


35. 1999, Gdańsk: Spotkanie PTO w Gdańsku.


Prezentacja: Wrażenia z pobytu w szpitalu Moorfields w Londynie.


36. 1997, Gdańsk: Spotkanie PTO w Gdańsku.


Prezentacja: Niedowidzenie bez zeza w badaniach nad etiologią zeza towarzyszącego.


37. 1995, Stare Jabłonki: Spotkanie PTO Oddział w Gdańsku oraz Oddział w Olsztynie.


Prezentacja: Objawy okulistyczne w homocystynurii (współautor).


38. 1995, Gdańsk: Spotkanie PTO w Gdańsku.


Prezentacja: Objawy okulistyczne w niedrożności tętnic dogłowowych.


3. Prowadzenie kursów
3.1. Kursy ogólnopolskie i międzynarodowe
1. 2020, Ryga (Łotwa): Laser retina treatment. Kurs pod patronatem Łotewskiego Towarzystwa Okulistycznego.


2. 2020: ogólnopolski webinar – Laseroterapia czy iniekcje doszklistkowe. Dylematy w leczeniu retinopatii cukrzycowej.


3. 2020:ogólnopolskiwebinar –Zakrzepy naczyń siatkówki – aktualny stan wiedzy.


4. 2020: ogólnopolski webinar: Laseroterapia podprogowa w okulistyce (2 edycje).


5. 2019, Gdańsk: Laseroterapia i iniekcje doszklistkowe w leczeniu schorzeń siatkówki – kurs zorganizowany przez Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok.


6. 2019, Gdańsk: Laseroterapia klasyczna i mikropulsowa – kurs.


7. 2018–2019: Multimodalna Diagnostyka Schorzeń Siatkówki – warsztaty organizowane przez Centrum Dobry Wzrok Gdańsku dla uczestników z całej Polski; 4 edycje: 2 × 2018 i 2 × 2019; przygotowany skryptdla uczestników – minipodręcznik multimodalnej diagnostyki.


8. 2018:Miejsce angiografii fluoresceinowej we współczesnej diagnostyce okulistycznej – kurs (konferencja Pomorskie Dni Retinologiczne 2018).


9. 2018: Laseroterapia siatkówki w okulistyce (klasyczna fotokoagulacja i laseroterapia mikropulsowa) (konferencja Pomorskie Dni Retinologiczne 2018).


10. 2017: Laseroterapia siatkówki – aktualne wskazania (Międzynarodowa Konferencja Nowe Trendy w Okulistyce Praktycznej Szczecin 2017).


11. 2013, Gdańsk i Poznań: Warsztaty Retina College 2013 (Novartis) – Diagnostyka i leczenie DME.


12. 2009: Angiografia fluoresceinowa – kurs (XXIX Sympozjon Retinologiczny, Gdańsk, 16–18 IV 2009).


3.2. Kursy lokalne
13. 2019, Gdańsk: Fakoemulsyfikacja zaćmy – dwie edycje warsztatów zorganizowane przez Centrum Dobry Wzrok z częścią teoretyczną i zajęciami praktycznymi dla lekarzy chirurgów okulistów z województwa pomorskiego – 2 edycje.


14. 2019, Szczecin: Retinopatia cukrzycowa – warsztaty.


15. 2019, Olsztyn: Warsztaty: Angiografia fluoresceinowa, angio-OCT i przypadki kliniczne (organizator Klinika Lens).


16. 2019, Olsztyn; 2018, Gdańsk: Switch – czy warto zmieniać preparat anty-VEGF w AMD – warsztaty (organizator Novartis).


17. 2018, Poznań, Chojnice, Wejherowo, Słupsk: Multimodal Imaging w okulistyce – lokalne warsztaty (organizator Novartis, Alcon).


18. 2016, Kołobrzeg, Poznań: Miejsce angiografii fluoresceiunowej wśród innych badań diagnostycznych – warsztaty (2 edycje).


19. 2016, Gdańsk: Retinopatia cukrzycowa – organizacja warsztatów w Gdańskuprzez poradnię Dobry Wzrok (2 edycje).


20. 2015, Gdańsk: Okulistyka ambulatoryjna w pigułce – organizacja warsztatów w Gdańsku przez Centrum Dobry Wzrok (2 edycje).


21. 2013, Gdańsk: Warsztaty pod patronatem PTO w Gdańsku.


Prezentacja: Czy laseroterapia może skutecznie uzupełniać terapię anty-VEGF w DME.


4. Publikacje dydaktyczne i popularyzujące. Działalność recenzencka
4.1. Podręczniki


• Angiografia fluoresceinowa. Praktyczny podręcznik. Gdańsk 2015.


• Retinopatia cukrzycowa. Podręcznik dla okulistów, diabetologów i internistów. Gdańsk 2020 (w przygotowaniu do druku).


• Rozdział „Opieka nad specyficznym pacjentem cukrzycowym – dziecii młodzież oraz kobiety w ciąży”. W: Opieka okulistyczna nad pacjentem z cukrzycą – wybrane doświadczenia międzynarodowe. Redakcja naukowa profesor Andrzej Grzybowski. Poznań 2016. (Publikacja Fundacji Wspierania Okulistyki „Okulistyka 21” w ramach projektu: Retinopatia cukrzycowa – polsko-islandzka debata okulistów).
4.2. Publikacje internetowe w portalu „Medycyna Praktyczna” dla lekarzy okulistów (kącik eksperta w dziale „Okulistyka”). Artykuły tematyczne za lata 2017–2020:


• Centralna surowicza chorioretinopatia – choroba o różnych obliczach.


• Podprogowa laseroterapia mikropulsowa w okulistyce.


• Dezorganizacja wewnętrznych warstw siatkówki (DRIL) jako biomarker skuteczności leczenia cukrzycowego obrzęku plamki.


• Naturalny rozwój druzenoidów: zanik geograficzny czy neowaskularyzacja?


• Wszystkie druzy duże i małe.


• Komentarz do wyników badania LEAD i działania lasera 2RT.


• Nabyte telangiektazje okołodołkowe MACTEL 2.


• Zmiany zwyrodnieniowe siatkówki obwodowej a aktywność fizyczna.


• Diagnostyka różnicowa odwarstwień nabłonka barwnikowego siatkówki (PED) w AMD.


• Niema błona CNV – quiescent CNV (qCNV).


• Różnicowanie błon neowaskularnych w zwyrodnieniuplamki żółtej związanym z wiekiem (AMD).
4.3. Recenzje dla pism okulistycznych


• Klinika Oczna


• Clinical Diabetology


• BMC Ophthalmology


• Clinical Ophthalmology


• Journal of Clinical Medicine (ophthalmology section)


• Journal of Diabetes Research


• Scientific Reports


• MDPI Medicine


• MDPI Nutrients


• Therapeutic Advancesin Ophthalmology


• Annals of Medicine and Surgery


• Acta Ophthalmologica


• Acta Medica Bosnia


• MDPI International Journal of Environmental Research and Public Health


• MDPI Applied Sciences